#

Οροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος www.bulksmspro.gr έχει δημιουργηθεί από την ετερόρρυθμη εταιρεία Α ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο FUTURENET COMMUNICATIONS, με αντικείμενο υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών – υπηρεσίες telemarketing internet. Σκοπός της ιστοσελίδας www.bulksmspro.gr είναι να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής της www.bulksmspro.gr , σύμφωνα πάντα με τους παρακάτω όρους χρήσης , οι οποίοι διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και από τους διεθνείς κανόνες εμπορίου. Η αποδοχή των όρων χρήσεως της υπηρεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών. Αν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.bulksmspro.gr δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα με κάποιον από αυτούς ή με τους ειδικούς όρους, οφείλει να μην προχωρήσει σε καμία χρήση υπηρεσιών. Η www.bulksmspro.gr θεωρεί ότι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους όρους χρήσης οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.bulksmspro.gr πριν από οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών ή εγγραφή και τους αποδέχονται πλήρως. Οποιοσδήποτε όρος χρήσης θεωρηθεί καταχρηστικός (πχ αλλαγή στη νομοθεσία) ή μη εφαρμόσιμος, δεν ακυρώνει και τις υπόλοιπες διατάξεις των όρων χρήσεως. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε αντιδικίας προκύψει είναι τα αρμόδια Ελληνικά τοπικά Δικαστήρια.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΩΝ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η www.bulksmspro.gr παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τις υπηρεσίες της μόνο μετά την εγγραφή τους και τη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού(account). Για τη δημιουργία του λογαριασμού αυτού ο χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την www.bulksmspro.gr και τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και αληθινά. Σε περίπτωση που η www.bulksmspro.gr αντιληφθεί κάποια ανακρίβεια σε ότι αφορά την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών , διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή των χρηστών αυτών χωρίς καμία προειδοποίηση και αποζημίωση προς αυτούς . Η www.bulksmspro.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αφού κάνουν εγγραφή ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην www.bulksmspro.gr και να ζητάνε πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά. Οι χρήστες δηλώνουν κατά την εγγραφή τους υπεύθυνα , ότι δίνουν το δικαίωμα στην www.bulksmspro.gr να χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν δηλώσει για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον λογαριασμό τους, για την ορθή χρήση των υπηρεσιών , για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνουν , για τη σωστή έξοδο από το λογαριασμό τους (logout) κατά το κλείσιμο της σελίδας καθώς και για την προσβασιμότητα σε αυτόν από τρίτους. Οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Ουδεμία ευθύνη φέρει η www.bulksmspro.gr εάν ανήλικοι επισκέπτες κάνουν χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας. Ακόμα και ενήλικοι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας, ,τις διατάξεις και τους όρους χρήσεως της ιστοσελίδας ,τους νόμους, το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση ή επιστροφή του διαθέσιμου υπολοίπου που μπορεί να έχει μέσα ο λογαριασμός τους. Ταυτόχρονα αν προκύψει κάποια αντιδικία με τρίτους εξαιτίας της παραπάνω κακής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα www.bulksmspro.gr, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ίδιοι η χρήστες και όχι η www.bulksmspro.gr, ενώ ταυτόχρονα η www.bulksmspro.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τους εν λόγω κακόβουλους χρήστες.

ΑΓΟΡΑ SMS-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η www.bulksmspro.gr μέσω της εφαρμογής που διαθέτει δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν μαζικά μηνύματα. Προϋπόθεση για την αποστολή μηνυμάτων , είναι να έχουν αγοραστεί μηνύματα από τους χρήστες και να υπάρχουν μέσα στο λογαριασμό τους πριν από κάθε αποστολή. Η αγορά των μηνυμάτων από τους χρήστες γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό(είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα), είτε μέσω PayPal, είτε με αντικαταβολή (τα έξοδα αντικαταβολής βαραίνουν τον αγοραστή και είναι ανάλογα με την γεωγραφική θέση που βρίσκεται).Η χρέωση ανά sms είναι αναρτημένη στον τιμοκατάλογο της ιστοσελίδας και διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο των μηνυμάτων. Η χρέωση αφορά το σύνολο των sms που θα αποσταλούν από τους χρήστες ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα παράδοσης. Ουδεμία ευθύνη φέρει η www.bulksmspro.gr εάν κάποια μηνύματα δεν παραδίδονται εξαιτίας αδυναμίας των διαφόρων παρόχων ή εξαιτίας έλλειψης σήματος ή κάποιας φραγής των παραληπτών , ή εξαιτίας διαφόρων αναβαθμίσεων ή ηλεκτρονικών τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν ή εξαιτίας λανθασμένης εγγραφής αριθμών από τους χρήστες. Εάν κάποιος τηλεφωνικός αριθμός έχει υποστεί φορητότητα, χρεώνεται βάση του δικτύου που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και όχι βάση του δικτύου που ανήκε αρχικά. Τα μηνύματα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και παραμένουν στους λογαριασμούς των χρηστών έως ότου σταλούν από τους χρήστες. Η www.bulksmspro.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τον τιμοκατάλογο χωρίς προειδοποίηση.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως και να ενημερώνονται γι αυτούς , καθώς η www.bulksmspro.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή αν κρίνεται απαραίτητο και να ισχύουν οι τροποποιημένοι όροι, καταργώντας τους προηγουμένους εφόσον βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.bulksmspro.gr .Η αλλαγή γίνεται χωρίς καμία προειδοποίηση γι αυτό και η www.bulksmspro.gr θεωρεί ως δεδομένο ότι οι χρηστές είναι ήδη ενημερωμένοι μέσω της ιστοσελίδας πριν από οποιαδήποτε χρήση.

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.bulksmspro.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της www.bulksmspro.gr και όλοι οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να το αποδεχτούν. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση , αντιγραφή ή μετατροπή των παραπάνω , χωρίς την έγγραφη συναίνεση της www.bulksmspro.gr. Αρμόδια για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει είναι τα αρμόδια Δικαστήρια.

Επικοινωνία
Τηλ: 211 800 4600
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.